Новини

Управителен съвет на СЛБ

На основание на изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ, на 06.12.2018 г. от 10,30 часа в зала 4 на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10 ще се проведе заседание на Управителният съвет на Съюза на лесовъдите в България.

Заседанието ще протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.    Отчет за дейността на СЛБ за периода м. Март- Ноември 2018 г.
2.    Приемане на становище на УС по въпроси до ръководството на СЛБ.
3.    Обсъждане на идеи за Програма за отбелязване на 110-та годишнина от основаването на СЛБ и 140 години от създаването на национална горска служба.
4.    Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.
5.    Вземане на решение за определяне на норма на представителност на Общото събрание.
6.    Разни.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече