Новини

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите, в който СЛБ участва активно, е публикуван на интернет страницата за Портала обществени консултации към Министерски съвет на 21.11.2018 г. -  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 73 / 2019

XXII Годишна среща на Съюза на европейските лесовъди се проведе през периода 13-16 юни в Майенфелд, ШШвейцария. Във форума взеха участие 47 представители на 17 държави от Веропа.

Последни новини

15.02.2021

Общото събрание на СЛБ ще се проведе на 04.03.2021 г. от 10,30 часа в зала "Акад. Мако Даков" на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10

+ Прочети повече