Новини

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите, в който СЛБ участва активно, е публикуван на интернет страницата за Портала обществени консултации към Министерски съвет на 21.11.2018 г. -  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

29.03.2019

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече