Новини

Общо събрание на СЛБ

На основание чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 19, ал. 1 и 2 от Устава на СЛБ, Управителният съвет на Съюза свиква Общо събрание на 06.03.2019 г. (сряда) от 10.30 ч. в зала "Академик Мако Даков", в централната сграда на Лесотехническия университет, гр. София, бул. "Климент Охридс" № 10 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Очтет за дейността на СЛБ и на УС за периода април 2018 - февруари 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджете за 2018 г.
3. Приемане на проект за бюджет за 2019 г.
4. Организационни въпроси.

В съответстие с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Устава на СЛБ, Управителния съвет определя следната норма за представителство за Общото събрание - чпеновете на УС, плюс един делегат на 150 членове, а при организации с над 150 членове - двама делегати.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

29.03.2019

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече