Новини

Общо събрание на СЛБ

На основание чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 19, ал. 1 и 2 от Устава на СЛБ, Управителният съвет на Съюза свиква Общо събрание на 06.03.2019 г. (сряда) от 10.30 ч. в зала "Академик Мако Даков", в централната сграда на Лесотехническия университет, гр. София, бул. "Климент Охридс" № 10 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Очтет за дейността на СЛБ и на УС за периода април 2018 - февруари 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджете за 2018 г.
3. Приемане на проект за бюджет за 2019 г.
4. Организационни въпроси.

В съответстие с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Устава на СЛБ, Управителния съвет определя следната норма за представителство за Общото събрание - чпеновете на УС, плюс един делегат на 150 членове, а при организации с над 150 членове - двама делегати.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 77 / 2020

Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България

Последни новини

30.11.2020

На основание изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ на 09.12.2020 г. (сряда) от 10,00 часа ще се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България

+ Прочети повече