Новини

Общо събрание на Съюза на лесовъдите в България

 

     На 17 октомври 2019 г.  на основание на чл. 24 от Устава на СЛБ, в присъствието на  24 от 34-членния състав на УС на дружеството се състоя заседание на Управителния съвет при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на СЛБ  и на УС за периода 2014-2019 г.

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за периода 2014-2019г..

3. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.

4. Вземане на решение за определяне на норма на представителност на Общото събрание на СЛБ.

5. Организационни въпроси.

     УС реши Общото събрание на СЛБ да бъде проведено на 04.12.2019 г. от 10,30 часа в зала „Акад. Мако Даков“ на ЛТУ, като определи норма на представителство -досегашните членове на УС, плюс 1 делегат от дружествата до 150 члена и плюс 2 делегати от дружества с над 150 члена. Съгласно изискванията на чл.17, ал. 2 делегатите следва да се избират между лицата с лесовъдско образование. Отчетно изборната кампания в дружествата трябва да приключи до 15 ноември 2019 г.

Протоколите от събранията, заедно с личните данни на избраните за делегати – три имена, заемана организационна (в СЛБ) и служебна длъжност, телефон, адрес за кореспонденция и електронна поща, следва да се изпратят най-късно до 19.11. 2019 г. в офиса на СЛБ – 1303,София, ул. „Антим I“ № 17, на ел.поща: bggora@abv.bg, или се свържете своевременно с офиса - тел. 02 9818632 - инж. Богданов - 0888759821 или инж. Бояджиев - 0885159501,  за да им бъдат изпратени лични покани за участие в общото събрание. Съгласно изискванията на чл.19 от Устава на СЛБ, поканата за ОС на СЛБ ще бъде изпратена до всеки делегат и ще бъде отпечатана на страниците на вестник “Българска гора“.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 73 / 2019

XXII Годишна среща на Съюза на европейските лесовъди се проведе през периода 13-16 юни в Майенфелд, ШШвейцария. Във форума взеха участие 47 представители на 17 държави от Веропа.

Последни новини

15.02.2021

Общото събрание на СЛБ ще се проведе на 04.03.2021 г. от 10,30 часа в зала "Акад. Мако Даков" на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10

+ Прочети повече