Новини

Неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България на 09.12.2020 г.

На основание изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ на 09.12.2020 г. (сряда) от 10,00 часа ще се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на СЛБ за 2020 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
  3. Приемане на проект за бюджет за 2021 г.
  4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.
  5. Вземане на решение за определяне на норма на представителност в Общото събрание.
  6. Вземане на решение за колективно участие в учредяването на Национална браншова организация.
  7. Разни.

Материалите за заседанието ще бъдат изпратени по ел. поща и публикувани на страниците на в. „Българска гора“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 77 / 2020

Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България

Последни новини

09.12.2020

Декларация на Съюза на лесовъдите в България относно необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите.

+ Прочети повече