Новини

Неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България на 09.12.2020 г.

На основание изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ на 09.12.2020 г. (сряда) от 10,00 часа ще се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на СЛБ за 2020 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
  3. Приемане на проект за бюджет за 2021 г.
  4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.
  5. Вземане на решение за определяне на норма на представителност в Общото събрание.
  6. Вземане на решение за колективно участие в учредяването на Национална браншова организация.
  7. Разни.

Материалите за заседанието ще бъдат изпратени по ел. поща и публикувани на страниците на в. „Българска гора“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

15.12.2021

Ведомството трябва да бъде първостепенен регулиращ /административен и контролен орган от една страна и от друга – като собственик и управляващ държавните гори.

+ Прочети повече