Новини

Делкарация на Съюза на лесовъдите в България

ДЕКЛАРАЦИЯ

На 9 декември 2020 г. УС на СЛБ прие декларация относно инвентаризиране на всички гори в земеделски земи, която е изпратена до инж. Мирослав Маринов - Изпълнителeн директор на Изпълнителна агенция по горите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Съюзът на лесовъдите в България подкрепя позицията на Изпълнителна агенция по горите за инвентаризиране и картиране на всички гори, включително и тези в земеделски земи, като същевременно изразява своето безпокойство от дадените указания, да не се актуализират данните от предходните инвентаризации на горите в земеделски земи.

С това се лишава обществото от извършването на качествена и количествена оценка на горските ресурси в земеделските земи, които са неразделна част от горското богатство на страната ни. Непровеждането на инвентаризацията на тези гори ще затрудни и добросъвестните собствениците на гори, които ще предприемат или са предприели законови действия за промяна на предназначението на своите имотите като горска територия. Ще бъдат затруднени и контролните органи за опазването на тези гори.

С настоящата декларация, изразяваме мнението на членовете на Съюза на лесовъдите в България за необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са в съществуващата карта на горите, картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

София, 09.12.2020 г.

Проф. Иван ПАЛИГОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СЛБ

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

15.12.2021

Ведомството трябва да бъде първостепенен регулиращ /административен и контролен орган от една страна и от друга – като собственик и управляващ държавните гори.

+ Прочети повече