Новини

VII-ми международен турнир за купата "CONSILVA"

       През периода 19 - 22 август 2010 г.  инж. Емил Ракъджиев и инж. Ц. Миланов взеха участие в Седмия международния турнир за купа „Консилва”, организиран от Синдиката на лесовъдите в Румъния и проведен в гр. Търгу Жиу. Състезанието се проведе по 6 дисциплини: футбол, шахмат, тенис на маса, дартс, табла и вист. Участваха представители на Румъния, Хърватско, Унгария, Полша, Молдова  и България.
       Съюзът на лесовъдите в България получава покани за участие в турнира от три години насам, но участва за първи път тази година, макар и символично с двама състезатели, инж. Ракъджиев - в турнира по шахмат, а инж. Миланов - в турнира по табла.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Иван Янев Заместник-председател

През 1982 г. завършва ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”. Същата година започва работа в ГС - Говежда като лесничей. От 1983 г. до 1988 г. работи в УОГС „Петрохан” като началник на горско-технически участък. От 1988 г. до 1995 г. е зам. директор и директор на ГС - Благоевград. От 1996 г. до 1999 г. постъпва в РДГ - Благоевград като експерт. От началото на 1999 г. до 2007 г. е на работа последователно като зам. директор, директор и отново зам. директор на ГС - Благоевград. От април 2007 до септември 2009 едиректор на ДГС „Рилски манастир”. До средата на 2011 г. е Старши експерт в РДГ – Благоевград, след което започва работа като Главен експерт „Стопанисване на горите” в ЮЗДП – Благоевград. Зам. председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече