Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

         На 24.01.2011г. в изпълнение на заповед № 1215/25.11.2010 г. на инж. Бисер Дачев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, на основание на решение от заседание на 14.10.2010г. на Националния Съвет по горите, се проведе заседание на Специализираната комисия за извършване на мониторинг на изпълнението, обновяване, актуализиране и допълване на стратегическите документи за горския сектор - Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (2006-2015 г.) и Стратегически план за развитие на горския сектор(2007-2011г.).В заседанието взеха участие инж. Стойчо Бялков – Директор на дирекция „Гори”, ИАГ; инж. Тони Кръстев – Директор на дирекция „Горска политика и стопански дейности”, ИАГ; д-р инж. Любчо Тричков – Началник отдел ГП, ИАГ; доц. д-р Иван Палигоров – Председател на Съюза на лесовъдите в България

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече