Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

         На 24.01.2011г. в изпълнение на заповед № 1215/25.11.2010 г. на инж. Бисер Дачев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, на основание на решение от заседание на 14.10.2010г. на Националния Съвет по горите, се проведе заседание на Специализираната комисия за извършване на мониторинг на изпълнението, обновяване, актуализиране и допълване на стратегическите документи за горския сектор - Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (2006-2015 г.) и Стратегически план за развитие на горския сектор(2007-2011г.).В заседанието взеха участие инж. Стойчо Бялков – Директор на дирекция „Гори”, ИАГ; инж. Тони Кръстев – Директор на дирекция „Горска политика и стопански дейности”, ИАГ; д-р инж. Любчо Тричков – Началник отдел ГП, ИАГ; доц. д-р Иван Палигоров – Председател на Съюза на лесовъдите в България

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече