Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

         На 24.01.2011г. в изпълнение на заповед № 1215/25.11.2010 г. на инж. Бисер Дачев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, на основание на решение от заседание на 14.10.2010г. на Националния Съвет по горите, се проведе заседание на Специализираната комисия за извършване на мониторинг на изпълнението, обновяване, актуализиране и допълване на стратегическите документи за горския сектор - Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (2006-2015 г.) и Стратегически план за развитие на горския сектор(2007-2011г.).В заседанието взеха участие инж. Стойчо Бялков – Директор на дирекция „Гори”, ИАГ; инж. Тони Кръстев – Директор на дирекция „Горска политика и стопански дейности”, ИАГ; д-р инж. Любчо Тричков – Началник отдел ГП, ИАГ; доц. д-р Иван Палигоров – Председател на Съюза на лесовъдите в България

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече