Новини

инж. Борис Стателов на 60 години

       На 22.02. 2011 г. в РДГ София бе проведено кратко тържествено честване на 60-тия рожден ден на инж. Борис Стателов – зам.директор на РДГ София.
       В краткото си приветствено слово инж. Антон Попов – Директор на РДГ София отбеляза, че инж. Стателов започва своя трудов път през 1974 г., в ГС Трън като началник на Енергомеханичен отдел (ЕМО), веднага след завършване на висшето си образование. Професионалната му кариера преминава през ГСК София, Коми АССР, отново ГСК София, Фирма “Черни връх”, РУГ София и РДГ София, като изминава цялата йерархия от длъжности от лесничей до зам.директор на РДГ, до тази година общо 37 години отдадени само на лесовъдската професия.
       В поздравлението от името на Ръководството на СЛБ към юбиляра доц. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза отбеляза, че за лесовъдската колегия е чест да има сред себе си хора като инж. Борис Стателов, които са отличен пример за отдаденост към нашата благородна професия. Това дава пълно основание на Ръководството на СЛБ да награди инж. Борис Стателов с най-високото си отличие - Почетния знак на Съюза на лесовъдите в България.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече