Новини

инж. Борис Стателов на 60 години

       На 22.02. 2011 г. в РДГ София бе проведено кратко тържествено честване на 60-тия рожден ден на инж. Борис Стателов – зам.директор на РДГ София.
       В краткото си приветствено слово инж. Антон Попов – Директор на РДГ София отбеляза, че инж. Стателов започва своя трудов път през 1974 г., в ГС Трън като началник на Енергомеханичен отдел (ЕМО), веднага след завършване на висшето си образование. Професионалната му кариера преминава през ГСК София, Коми АССР, отново ГСК София, Фирма “Черни връх”, РУГ София и РДГ София, като изминава цялата йерархия от длъжности от лесничей до зам.директор на РДГ, до тази година общо 37 години отдадени само на лесовъдската професия.
       В поздравлението от името на Ръководството на СЛБ към юбиляра доц. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза отбеляза, че за лесовъдската колегия е чест да има сред себе си хора като инж. Борис Стателов, които са отличен пример за отдаденост към нашата благородна професия. Това дава пълно основание на Ръководството на СЛБ да награди инж. Борис Стателов с най-високото си отличие - Почетния знак на Съюза на лесовъдите в България.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Иван Янев Заместник-председател

През 1982 г. завършва ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”. Същата година започва работа в ГС - Говежда като лесничей. От 1983 г. до 1988 г. работи в УОГС „Петрохан” като началник на горско-технически участък. От 1988 г. до 1995 г. е зам. директор и директор на ГС - Благоевград. От 1996 г. до 1999 г. постъпва в РДГ - Благоевград като експерт. От началото на 1999 г. до 2007 г. е на работа последователно като зам. директор, директор и отново зам. директор на ГС - Благоевград. От април 2007 до септември 2009 едиректор на ДГС „Рилски манастир”. До средата на 2011 г. е Старши експерт в РДГ – Благоевград, след което започва работа като Главен експерт „Стопанисване на горите” в ЮЗДП – Благоевград. Зам. председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече