Новини

Залесяване Учебно-спортна база на ЛТУ

В периода 26-30.04.2011 г. дружеството на Съюза на лесовъдите при Лесотехническия университет проведе вече станалото традиционно залесяване и облагородяване на територията на Учебно-спортната база на ЛТУ в гр. Несебър. Инициативата тази година бе посветена на Международната година на горите – 2011 и  „Седмицата на гората”. В лесопаркова част бе извършено прореждане на гъстите групи, както и попълване на създадените насаждения и култури, а в парковата част бе извършено необходимото пролетно косене, плевене, почистване и залесяване на нови дървета и храсти. Със специалното внимание на ръководството на ЛТУ и лично на проф. д.с.с.н. Нино Нинов – Ректор на ЛТУ, за да се реши проблемът с летните засушавания в три от секторите на парковата част бе поставено капково напояване, а специално за инициативата за пореден път бе предоставена необходимата растителност - контейнери с фиданки от дървесни и храстови видове, които са произведени в Ботаническата градина с оранжерии на ЛТУ.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече