Новини

Залесяване Учебно-спортна база на ЛТУ

В периода 26-30.04.2011 г. дружеството на Съюза на лесовъдите при Лесотехническия университет проведе вече станалото традиционно залесяване и облагородяване на територията на Учебно-спортната база на ЛТУ в гр. Несебър. Инициативата тази година бе посветена на Международната година на горите – 2011 и  „Седмицата на гората”. В лесопаркова част бе извършено прореждане на гъстите групи, както и попълване на създадените насаждения и култури, а в парковата част бе извършено необходимото пролетно косене, плевене, почистване и залесяване на нови дървета и храсти. Със специалното внимание на ръководството на ЛТУ и лично на проф. д.с.с.н. Нино Нинов – Ректор на ЛТУ, за да се реши проблемът с летните засушавания в три от секторите на парковата част бе поставено капково напояване, а специално за инициативата за пореден път бе предоставена необходимата растителност - контейнери с фиданки от дървесни и храстови видове, които са произведени в Ботаническата градина с оранжерии на ЛТУ.

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече