Новини

Годишна конференция на СЕЛ, Кипър

От 12 до 16 октомври, в гр. Лимасол, Кипър се проведе годишното общо събрание на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ), в което взеха участие 34 представители на 14 организации от 10 страни.
По време на годишната среща бяха обсъдени:
- Отчет за дейността на съюза през периода януари 2010 – октомври 2011 година и план за дейността до края на 2011 г.;
- Участието на Президента на СЕЛ Х. Нистранд, и вицепрезидентите М. Диймар и П. Григер в срещите на Групата по съвети в горското стопанство и корк; Комитета за съвети по горска индустрия; Процесът след Министерската конференция за защита на горите в Европа; работните групи по PEFC; организираните кръгли маси със заинтересованите страни в „Горската къща“ в Брюксел и др.
- По време на заседанието бяха обсъдени и позициите на СЕЛ свързани с актуализирането на Европейската горска стратегия (ЕГС), както и основните моменти, които трябва да залегнат в новообособената част на ЕГС - II.3 „Социални аспекти“;

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече