Новини

Годишна конференция на СЕЛ, Кипър

От 12 до 16 октомври, в гр. Лимасол, Кипър се проведе годишното общо събрание на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ), в което взеха участие 34 представители на 14 организации от 10 страни.
По време на годишната среща бяха обсъдени:
- Отчет за дейността на съюза през периода януари 2010 – октомври 2011 година и план за дейността до края на 2011 г.;
- Участието на Президента на СЕЛ Х. Нистранд, и вицепрезидентите М. Диймар и П. Григер в срещите на Групата по съвети в горското стопанство и корк; Комитета за съвети по горска индустрия; Процесът след Министерската конференция за защита на горите в Европа; работните групи по PEFC; организираните кръгли маси със заинтересованите страни в „Горската къща“ в Брюксел и др.
- По време на заседанието бяха обсъдени и позициите на СЕЛ свързани с актуализирането на Европейската горска стратегия (ЕГС), както и основните моменти, които трябва да залегнат в новообособената част на ЕГС - II.3 „Социални аспекти“;

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече