Новини

СЛБ обжалва Наредбата за ползване в горите

Съюзът на лесовъдите в България изпрати декларация до Министър-председателя на Р. България и до Върховния административен съд декларация, с която обжалва приетата от Министерски съвет на 16.11.2011 г. "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от тях". 
Пълния текст на декларацията може да прочетете тук.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече