Новини

СЛБ обжалва Наредбата за ползване в горите

Съюзът на лесовъдите в България изпрати декларация до Министър-председателя на Р. България и до Върховния административен съд декларация, с която обжалва приетата от Министерски съвет на 16.11.2011 г. "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от тях". 
Пълния текст на декларацията може да прочетете тук.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

14.11.2018

Редовното заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България ще се проведе на 06.12.2018 г.

+ Прочети повече