Новини

Лесовъд на годината 2011 г.

На 2 април 2012 г. в гр. Враца лесовъди на България се събраха да открият за 87-ми път своят професионален празник - Седмицата на гората. 
Събитието бе открито от инж. Юри Миков – директор на Северозападното предприятие – гр. Враца. Присъстващите бяха поздравени от Мирослав Найденов - министър на МЗХ и  Десислава Танева – председател на Комисията по земеделие и гори.

В първия ден от честванията на Седмицата на гората се проведе церемонията по награждаването на лесовъдите с принос за българската гора през миналата година. Отличията бяха връчени от д-р Мирослав Найденов и проф. д-р Иван Палигоров 9 Председател на СЛБ. Званието „Лесовъд на годината”, придружено с плакет и грамота на Изпълнителната агенция по горите и почетен знак и сертификат на Съюза на лесовъдите в България, с вълнение прие младият лесовъд от Пиринския край инж. Марко Запрев – зам. директор на ДГС – Гърмен (ЮЗДП). Негови подгласници станаха инж. Севдалина Иванова – главен експерт в РДГ – Стара Загора, и инж. Илия Костянев – главен експерт в РДГ – Пазарджик. С приза „За цялостен лесовъдски принос” бе удостоен инж. Стойчо Бялков – директор на Дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ.

За първи път Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите учреди приза „Значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия”, чийто носител стана главният редактор на сп. „Гора” инж. Борис Господинов.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече