Новини

Годишна конференция СЕЛ 2012 г.

От 10 до 13 май 2012 г., в гр. Халмстад, Швеция, Съюзът на европейските лесовъди (СЕЛ) проведе годишната си конференция. В срещата взеха участие 38 представители на 11 страни - Австрия, България, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Полша, Италия, Швеция и Швейцария. Домакин на конференцията беше Шведската организация на лесовъдите - Sveriges Skogstjänstemannaförbund, SSF

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече