Новини

Конференция „Горите и планините – развитие и стопанисване“, Шамбери, Франция 12-14.09. 2012 г.

„Групата за история  на френските гори“ (GHFF) е основана през 1982 г. от петима учени в областта на историята и е част от Института за съвременна и модерна история в Париж, Франция.
Още от самото си основаване, организацията посвещава своята дейност на околната среда и горите.  
Днес организацията наброява повече от 200 човека, между които и много представители на редица европейски страни като Италия, Испания, Германия, Белгия и Швейцария. Членовете на организацията са специалисти в различни области от историци, географи и биогеографи до ботаници, археолози, юристи, социолози и етнолози.  През последните години организацията е отворила своите врати и към представители на държавната администрация.
GHFF е член на IUFRO, Европвйската федерация за екологични изследвания (FERN), а така също на Европейската асоциация за история и околна среда (SEHEN).
Това разнообразие от учени в различни области и от различни държави определя и областта на работа на организацията, като рамките на техните разработки надхвърлят пределите на френските гори и тяхната история.
На всеки три години GHFF организира международни конференции по актуални проблеми, свързани с горите и тяхната история.
Тази година конференцията се проведе под надслов „Горите и планините - развитие и стопанисване“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече