Новини

Конференция „Горите и планините – развитие и стопанисване“, Шамбери, Франция 12-14.09. 2012 г.

„Групата за история  на френските гори“ (GHFF) е основана през 1982 г. от петима учени в областта на историята и е част от Института за съвременна и модерна история в Париж, Франция.
Още от самото си основаване, организацията посвещава своята дейност на околната среда и горите.  
Днес организацията наброява повече от 200 човека, между които и много представители на редица европейски страни като Италия, Испания, Германия, Белгия и Швейцария. Членовете на организацията са специалисти в различни области от историци, географи и биогеографи до ботаници, археолози, юристи, социолози и етнолози.  През последните години организацията е отворила своите врати и към представители на държавната администрация.
GHFF е член на IUFRO, Европвйската федерация за екологични изследвания (FERN), а така също на Европейската асоциация за история и околна среда (SEHEN).
Това разнообразие от учени в различни области и от различни държави определя и областта на работа на организацията, като рамките на техните разработки надхвърлят пределите на френските гори и тяхната история.
На всеки три години GHFF организира международни конференции по актуални проблеми, свързани с горите и тяхната история.
Тази година конференцията се проведе под надслов „Горите и планините - развитие и стопанисване“.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Борис Господинов Заместник-председател

През 1980 г. завършва ВЛТИ, специалност „Горско стопанство”. Като студент сътрудничи в младежки столични издания, а от 1979 г. на новосъздадения в. „Горско дело”. След дипломирането си започва работа във в. „Горско дело”, където работи до неговото закриване през 1988 г. От 1989 г. е на работа в сп. „Горско стопанство” като зам.- главен редактор. През 1992 г. списанието се преименува в сп. „Гора”, на което инж. Борис Господинов е главен редактор от 1994 година. Обществената му дейност е свързана със Съюза на лесовъдите в България. От възстановяването на организацията през 1990 г. участва в създаването и издаването на съюзните вестници „Силва” и „Българска гора”, както и на книгите за историята и развитието на лесовъдското сдружение.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече