Новини

Международен студентски лагер в Гермния

През месец юли 2012 година, с финансовата подкрепа на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) се проведе шестнадесетия поред международен студентски работен лагер. Лагерът е с продължителност един месец и се провежда в Кастелаун, провинция Рейнланд-Пфалц, Германия.
Чрез Съюза на лесовъдите в България (СЛБ), нашата страна за втора поредна година изпраща свои представители, като тази година това бяха студентите Вилислава Димитрова и Васко Масалджийски от специалност „Горско стопанство“ в Лесотехническия университет. Осен представителите от България, в лагера  участваха още 12 души от общо 11 страни: България, Англия, Уелс, Северна Ирландия, Литва, Испания, Португалия, Хърватия, Финландия, Южна Корея и Канада.
Основната цел на лагера е запознаването на студентите с горското стопанство и културата в района.
През едномесечния си престой в Германия, студените бяха ангажирани с:
•    грижа за младите фиданки и предпазването им от дивеча;
•    почистване и създаване на горски пътеки, почистване около железопътна линия;
•    събиране на дърва за огрев, сортиране и цепене;
•    премахване на храсти и опасни дървета;
•    измервания и оценка на млади култури - вид, височина, диаметър на гръдна височина, качество, жизненост;
•    строеж на мост;
•    определяне на дървета на бъдещето и маркиране на дървета за сеч;
•    грижа за коледни дървета;
•    строеж на защитни огради;
•    поддръжка около къщата за живеене – косене на трева, премахване на плевели, лакиране на пейки.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

д-р инж. Анна Петракиева Заместник-председател

Завършва „Лестоехнически университет“ през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. През 2008 защитата научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ. От 2009 г. е заместник-председател на СЛБ, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди, първоначално като помощник-секретар, а от 2017 е касиер на СЕЛ.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече