Новини

Общо събрание на Съюза на Лесовъдите в България

По време на проведеното заседание на управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, на 21 ноември 2012 г. бе взето решение Годишното общо събрание на Съюза да се проведе на 06.03.2013 г. от 11.00 часа в сградата на ЛТУ.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече