Новини

Обществено обсъждане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България 2013-2020

Стартира процедура за обществено обсъждане на проекта на Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013 - 2020 г.
Проектът е публикуван на портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg, както и на интернет сайта на Министерството на земеделието и храните за срок от 30 дни.

Текста на проекта на НСРГС може да намерите тук.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече