Новини

Обществено обсъждане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България 2013-2020

Стартира процедура за обществено обсъждане на проекта на Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013 - 2020 г.
Проектът е публикуван на портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg, както и на интернет сайта на Министерството на земеделието и храните за срок от 30 дни.

Текста на проекта на НСРГС може да намерите тук.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече