Новини

Втора Европейска седмица на гората

Европейска седмица на гората
9-13 декември 2013

Да работим заедно за да представим устойчивото стопанисване на горите и повишим информираността за приноса на горския сектор за развитието на зелена икономика

Европейската горска седмица е инициатива на 15 партньорски организации поставили си за цел
-    Да представят ролята на горския сектор в „позеленяването“ на икономиката: подобрявайки благосъстоянието на човека и социалното равенство, като същевременно намали рисковете за околната среда.
-    За да се повиши информираността за доброто състояние на горите в Европа, които се управляват по устойчив начин, и растат по обем и площ.
-    За отбелязване на концепцията за устойчивост, които са възникнали в горския сектор.
-    За да се увеличи видимостта на горския сектор и на нейния принос към устойчива икономика.
-    Да подобрят сътрудничеството с други сектори чрез участието в диалог по въпроси, свързани с горите.

След успеха на първата Европейска седмица на гората, организирана в Италия през 2008 г. и отпразнувана в цяла Европа, това е вторият празник на горите в Европа. Темата тази година е "Ролята на горите и горските продукти в зелена икономика".

Текста на Поканата за участие в Европейската седмица на гората може да намерите тук.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

29.03.2019

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече