Новини

Промени в Закона за горите

Предложенията за промени в Закона за горите са били обсъдени с неправителствените организации от горския сектор, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.
В Комисията по земеделието и храните към Народното събрание днес бяха обсъдени предложенията за промени в Закона за горите с неправителствените организации. На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, членовете на комисията, представители на неправителствени организации от горския сектор.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече