Новини

Среща д-р инж. В.Маринова - зам.министър на МЗХ

На 10.07.2013 г. председателят на Съюза на лесовъдите в България бе приет на среща със зам.-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова. Проф. Палигоров представи становището на Управителния съвет на Съюза за нарастващото напрежение в колегията от очакването на евентуални кадрови промени, както и относно необходимостта от промени в нормативната уредба.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече