Новини

Лесовъд на годината 2014 г.

По време на националното тържество по повод предстоящия празник на лесовъдската колегия „Седмица на гората“, което се проведе на 01.04.2014 г. в гр. Бургас, министър Димитър Греков награди най-заслужилите лесовъди. Признанието „Лесовъд на годината 2013” бе присъдено на инж. Сашка Иванова - зам. директор на РДГ Смолян, а нейни подгласници станаха инж. Емил Ракъджиев - гл. експерт в ИАГ, инж. Сергей Колов - зам. директор на ТП ДГС Берковица и инж. Константин Недев - директор на ДЛС Тополовград.
С наградата "За цялостен лесовъдски принос" бе отличен инж. Стойко Желев - зам. директор на ТП ДЛС Малко Търново. Проф. Палигоров - председател на СЛБ връчи на наградените грамоти и плакети на Съюза.

На наградените бяха връчени и грамоти от името на Министъра на МЗХ, както и плакети на Изпълнителна агенция по горите от името на изпълнителния директор на ИАГ, инж. Григор Гогов.
По-рано същия ден министър Димитър Греков откри паметна плоча посветена на „135 години Горска служба в България”, „120 години Регионална горска служба” и „105 години Съюз на лесовъдите в България” в гр. Бургас.

 

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

д-р инж. Анна Петракиева Заместник-председател

Завършва „Лестоехнически университет“ през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. През 2008 защитата научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ. От 2009 г. е заместник-председател на СЛБ, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди, първоначално като помощник-секретар, а от 2017 е касиер на СЕЛ.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече