Новини

СЪДБАТА НИ ОТНЕ ИНЖ. ЮРИ МИКОВ

Ръководството на Съюза на лесовъдите в България с дълбока скръб и болка изказва своите съболезнования на семейството, на роднините, близките и приятелите на инж. Юри Миков – директор на Северозападното държавно предприятие!
На 16.04.2014 г. лесовъдската колегия загуби един от най-ярките си представители, един високо ценен професионалист, отдал своите сили и енергия за благото и просперитета на лесовъдската професия, за управлението на част от най-ценното национално богатство – горите на Северозападна България. Тези, които са имали щастието да работят или да общуват по професионални теми с инж. Миков никога няма да забравят неговото ясно професионално кредо, което той защитаваше като позиция, спокойно, уверено и аргументирано, изградено на база на опита като директор на ДЛС „Витиня“, а след това и като директор на Северозападното държавно предприятие! Поредно доказателство за безспорния професионализъм на инж. Юри Миков е награждаването му с почетния знак на Изпълнителната агенция по горите – златна значка!
И най-хубавите думи нямат силата да опишат нашия приятел Юри в чисто човешки план! Много е тежко и трудно може да се приеме, но съдбата ни отне един много добър и верен приятел, създаващ атмосфера на човешка доброта, честност и преданост към най-чистите човешки добродетели! Прекланяме се пред неговото голямо сърце и пред неговата готовност и отговорност към проблемите на хората, които са имали щастието да се докоснат до него!
На 23.04.2014 г. ръководството на Съюза на лесовъдите в България, на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по горите, стотици колеги – лесовъди от цялата страна изпратиха инж, Юри Миков в последния му път.
Нека да е светла паметта му!

 

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече