Новини

Заседание на Консултативния съвет по разработване на СПРГС на България

На 28 май в сградата на МЗХ се проведе първото заседание на Консултативния съвет за разработване на Стратегическия план за развитие на горския сектор на България (2014-2023).
Членовете на консултативния съвет, сред които е и председателя на СЛБ проф. Иван Палигоров, обсъдиха правилата за работа на съвета, както и конкретните етапи, през които ще премине процесът на разработване, обсъждане  и приемане на СПРГС.
Очаква се през месец юни, 2014 г. да бъде изготвен първи вариант на новия Стратегически план за развитие на горския сектор, който ще бъде публикуван на специално създадената интернет страница с цел улесняване на общественото му обсъждане: www.sprgs.bg.
Представен беше и проект на „Въпросник за проучване на мнението на заинтересованите страни по разработените цели и дейности от стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече