Новини

Заседание на Консултативния съвет по разработване на СПРГС на България

На 28 май в сградата на МЗХ се проведе първото заседание на Консултативния съвет за разработване на Стратегическия план за развитие на горския сектор на България (2014-2023).
Членовете на консултативния съвет, сред които е и председателя на СЛБ проф. Иван Палигоров, обсъдиха правилата за работа на съвета, както и конкретните етапи, през които ще премине процесът на разработване, обсъждане  и приемане на СПРГС.
Очаква се през месец юни, 2014 г. да бъде изготвен първи вариант на новия Стратегически план за развитие на горския сектор, който ще бъде публикуван на специално създадената интернет страница с цел улесняване на общественото му обсъждане: www.sprgs.bg.
Представен беше и проект на „Въпросник за проучване на мнението на заинтересованите страни по разработените цели и дейности от стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече