Новини

Заседание на Консултативния съвет по разработване на СПРГС на България

На 28 май в сградата на МЗХ се проведе първото заседание на Консултативния съвет за разработване на Стратегическия план за развитие на горския сектор на България (2014-2023).
Членовете на консултативния съвет, сред които е и председателя на СЛБ проф. Иван Палигоров, обсъдиха правилата за работа на съвета, както и конкретните етапи, през които ще премине процесът на разработване, обсъждане  и приемане на СПРГС.
Очаква се през месец юни, 2014 г. да бъде изготвен първи вариант на новия Стратегически план за развитие на горския сектор, който ще бъде публикуван на специално създадената интернет страница с цел улесняване на общественото му обсъждане: www.sprgs.bg.
Представен беше и проект на „Въпросник за проучване на мнението на заинтересованите страни по разработените цели и дейности от стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.“.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече