Новини

Стартират обществените обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.

На 18 юни 2014 г. в гр. Варна стартира общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Кръгли маси във връзка с обсъждането ще се проведат в следните градове:

Варна - Хотел „Черно море“- 18.06 – 19.06.2014г.

Стара Загора - Старозагорски минерални бани, Хотел „Армира“- 24.06 – 25.06.2014г.

Велико Търново - Арбанаси, Хотел „Извора“- 26.06 – 27.06.2014г.

Смолян - Хотел „Кипарис Алфа“ - 30.06 –  01.07.2014г.

Враца - Хотел „Хемус“ - 03.07 – 04.07.2014г.

София - Хотел „Рила“ - 07.07 – 08.07.2014г.

Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.
На кръглите маси са поканени експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион – представители на областните и общинските администрации, на регионалните структури на ИАГ и специализираните звена, на бизнеса, неправителствените организации, научни институти и др.
Проектът на Стратегически план е разработен от експертен екип от избран с обществена поръчка изпълнител - Фокус Системс ООД, със съдействието на специално създаден със Заповед на Изпълнителния директор на ИАГ Консултативен съвет от представители на заинтересованите страни.
Проектът на Стратегическия план ще бъде публикуван за допълнително обществено обсъждане на следните интернет страници – www.strategy.bg, www.iag.bg, www.sprgs.bg.
Регионалните кръгли маси в гр. София, гр. Стара Загора, гр. Варна и гр. Велико Търново се провеждат със съдействието на създадените по проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите” (изпълняван по ОПАК в периода 2009 – 2010 г.) Регионални информационни центрове.
За повече информация, относно програмата на Регионалната кръгла маса и условията за регистрация,  моля посетете – www.sprgs.bg или се обадете на телефон 02/8465861.

Поканата за участие и програмата на обществените обсъждания могат да бъдат свалени от секция документи.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече