Новини

Стартират обществените обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.

На 18 юни 2014 г. в гр. Варна стартира общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Кръгли маси във връзка с обсъждането ще се проведат в следните градове:

Варна - Хотел „Черно море“- 18.06 – 19.06.2014г.

Стара Загора - Старозагорски минерални бани, Хотел „Армира“- 24.06 – 25.06.2014г.

Велико Търново - Арбанаси, Хотел „Извора“- 26.06 – 27.06.2014г.

Смолян - Хотел „Кипарис Алфа“ - 30.06 –  01.07.2014г.

Враца - Хотел „Хемус“ - 03.07 – 04.07.2014г.

София - Хотел „Рила“ - 07.07 – 08.07.2014г.

Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.
На кръглите маси са поканени експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион – представители на областните и общинските администрации, на регионалните структури на ИАГ и специализираните звена, на бизнеса, неправителствените организации, научни институти и др.
Проектът на Стратегически план е разработен от експертен екип от избран с обществена поръчка изпълнител - Фокус Системс ООД, със съдействието на специално създаден със Заповед на Изпълнителния директор на ИАГ Консултативен съвет от представители на заинтересованите страни.
Проектът на Стратегическия план ще бъде публикуван за допълнително обществено обсъждане на следните интернет страници – www.strategy.bg, www.iag.bg, www.sprgs.bg.
Регионалните кръгли маси в гр. София, гр. Стара Загора, гр. Варна и гр. Велико Търново се провеждат със съдействието на създадените по проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите” (изпълняван по ОПАК в периода 2009 – 2010 г.) Регионални информационни центрове.
За повече информация, относно програмата на Регионалната кръгла маса и условията за регистрация,  моля посетете – www.sprgs.bg или се обадете на телефон 02/8465861.

Поканата за участие и програмата на обществените обсъждания могат да бъдат свалени от секция документи.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече