Новини

Отворено писмо

С публикуването на отвореното писмо изпратено от инж. Илия Ангелов в отговор на нападките от страна на проф. Константинов към лесовъдската колегия, СЛБ отправя апел към Вас за активна позиция по изразяваните в медиите непрофесионални и некомпетентни становища и коментари към лесовъдите и лесовъдската професия.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

15.12.2021

Ведомството трябва да бъде първостепенен регулиращ /административен и контролен орган от една страна и от друга – като собственик и управляващ държавните гори.

+ Прочети повече