Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите вече е официално публикуван в страницата на Изпълнителна агенция по горите.

За Ваше улеснение, проекта на ЗИД може да бъде свален и от тук.

Становища и коментари по представения документ може да изпращате на електронната поща на инж. Емил Ракъджиев - erak@iag.bg

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече