Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите вече е официално публикуван в страницата на Изпълнителна агенция по горите.

За Ваше улеснение, проекта на ЗИД може да бъде свален и от тук.

Становища и коментари по представения документ може да изпращате на електронната поща на инж. Емил Ракъджиев - erak@iag.bg

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

14.11.2018

Редовното заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България ще се проведе на 06.12.2018 г.

+ Прочети повече