Новини

Посещение на представители на Камарата на лесовъдите в Р Турция у нас

В периода 13-15 май 2015 г. по покана на Съюза на лесовъдите в България се осъществи посещение на ръководството на Камарата на инженер-лесовъдите в Република Турция.
Петчленната делегация от Р. Турция беше ръководена от Председателя на Камарата г-н Али Кючюкайдън и  зам. председателя г-н Исмаил Хаккъ БАРЪ. В посещението взеха участие и ръководителя на регион Мармара, г-н Юксел Юксел и г-н Заит Йълмаз.

По време на проведените разговори с ръководството на СЛБ в лицето на проф. Иван Палигоров и зам. председателя – д-р инж. А. Петракиева, нашите турски колеги се запознаха с дейността, функциите и задачите на Съюза на лесовъдите в България и Съюза на Европейските Лесовъди. Бяха обсъдени и условията и възможностите за присъединяване на Турската организация към семейството на Европейските лесовъди -  СЕЛ.

Гостите от Турция имаха удоволствието да се срещнат и разговарят и с доц. Георги Костов – заместник-министър на Земеделието и храните и инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ.
Участниците в проведените срещи се договориха сътрудничеството между България и Турция в областта на горското стопанство да бъде доразвито и задълбочено за постигане на още по-добро единство в борбата за опазване на природата и ефективното опазване и развитие на горите и горския сектор.
В допълнение нашите колеги от Р Турция бяха запознати със структурата на българската агенция по горите, принципите на стопанисване, ползване и контрола в горските територии. От турска страна бе проявен интерес към  стопанисването, упражняването на контрол и концентрацията на нарушения в горите в зависимост от собствеността им.  По време на срещата се дискутира и опитът на страната ни в лова и стопанисването на дивеча. Представителите на двете държави обмениха информация за практиката с цел превенция от  бракониерски прояви.
В рамките на своето посещение, петчленната турска делегация  проведе срещи и с нашите регионални председатели – инж. Кирил Петков, председател на РС на СЛБ Бургас и инж. Николай Стоянов – председател на СЛБ на СЛБ Шумен. В проведените разговори в гр. Шумен участие взе и директора на РДГ Шумен – инж. Емил Гелов.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

29.03.2019

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече