Новини

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ГОРИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОРСКА ПЕДАГОГИКА“

За първи път в България през периода19-23 октомври 2015 г. на територията на УОГС Юндола се проведе обучение по „Горска педагогика – Екологично образование за гората“. Обучението е организирано в сътрудничество между МЗХ, ИАГ, Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) с финансовата подкрепа на ЮЦДП Смолян.


За провеждане на обучението по покана на Съюза на лесовъдите в България като лектори взеха участие г-н Томас Башни и Волфганг Швейгхофер – експерти в областта на горската педагогика от Министерство на земеделието, горите, екологията и управление на водните ресурси в Австрия и проф. Марияна Илиева – преподавател в Лесотехническия университет в София.


Участниците в обучението, представители на Регионалните дирекции по горите, Държавните предприятия и държавните горски стопанства както и четирима студенти от училището по земеделие и горско стопанство в Дижон, Франция бяха запознати с основните принципи и похвати при провеждане на образователни програми с деца за представяне на горите и лесовъдската професия.


В рамките на обучението се проведе и първото практическо занимание с деца от с. Пашово, по време на което участниците в обучението имаха възможност да приложат на практика придобитите умения.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

29.03.2019

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече