Новини

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ГОРИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОРСКА ПЕДАГОГИКА“

За първи път в България през периода19-23 октомври 2015 г. на територията на УОГС Юндола се проведе обучение по „Горска педагогика – Екологично образование за гората“. Обучението е организирано в сътрудничество между МЗХ, ИАГ, Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) с финансовата подкрепа на ЮЦДП Смолян.


За провеждане на обучението по покана на Съюза на лесовъдите в България като лектори взеха участие г-н Томас Башни и Волфганг Швейгхофер – експерти в областта на горската педагогика от Министерство на земеделието, горите, екологията и управление на водните ресурси в Австрия и проф. Марияна Илиева – преподавател в Лесотехническия университет в София.


Участниците в обучението, представители на Регионалните дирекции по горите, Държавните предприятия и държавните горски стопанства както и четирима студенти от училището по земеделие и горско стопанство в Дижон, Франция бяха запознати с основните принципи и похвати при провеждане на образователни програми с деца за представяне на горите и лесовъдската професия.


В рамките на обучението се проведе и първото практическо занимание с деца от с. Пашово, по време на което участниците в обучението имаха възможност да приложат на практика придобитите умения.

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Иван Янев Заместник-председател

През 1982 г. завършва ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”. Същата година започва работа в ГС - Говежда като лесничей. От 1983 г. до 1988 г. работи в УОГС „Петрохан” като началник на горско-технически участък. От 1988 г. до 1995 г. е зам. директор и директор на ГС - Благоевград. От 1996 г. до 1999 г. постъпва в РДГ - Благоевград като експерт. От началото на 1999 г. до 2007 г. е на работа последователно като зам. директор, директор и отново зам. директор на ГС - Благоевград. От април 2007 до септември 2009 едиректор на ДГС „Рилски манастир”. До средата на 2011 г. е Старши експерт в РДГ – Благоевград, след което започва работа като Главен експерт „Стопанисване на горите” в ЮЗДП – Благоевград. Зам. председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече