Новини

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ГОРИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОРСКА ПЕДАГОГИКА“

За първи път в България през периода19-23 октомври 2015 г. на територията на УОГС Юндола се проведе обучение по „Горска педагогика – Екологично образование за гората“. Обучението е организирано в сътрудничество между МЗХ, ИАГ, Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) с финансовата подкрепа на ЮЦДП Смолян.


За провеждане на обучението по покана на Съюза на лесовъдите в България като лектори взеха участие г-н Томас Башни и Волфганг Швейгхофер – експерти в областта на горската педагогика от Министерство на земеделието, горите, екологията и управление на водните ресурси в Австрия и проф. Марияна Илиева – преподавател в Лесотехническия университет в София.


Участниците в обучението, представители на Регионалните дирекции по горите, Държавните предприятия и държавните горски стопанства както и четирима студенти от училището по земеделие и горско стопанство в Дижон, Франция бяха запознати с основните принципи и похвати при провеждане на образователни програми с деца за представяне на горите и лесовъдската професия.


В рамките на обучението се проведе и първото практическо занимание с деца от с. Пашово, по време на което участниците в обучението имаха възможност да приложат на практика придобитите умения.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

03.09.2021

+ Прочети повече