Новини

Преглед на стратегическите докуманти в Горския сектор

Със Заповед на г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните беше създадена работна група, която има за задача да извърши преглед и междинна оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2016 г. Групата стартира своята работа на 15.04.2016 г. в сградата на МЗХ.
В състава на работната група са включени представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, ДФ "Земеделие, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Лесотехнически университет, Института за гората както и редица неправителствени организации, сред които и Съюза на лесовъдите в България. Като представител на СЛБ участва председателя на съюза проф. Иван Палигоров.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече