Новини

Преглед на стратегическите докуманти в Горския сектор

Със Заповед на г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните беше създадена работна група, която има за задача да извърши преглед и междинна оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2016 г. Групата стартира своята работа на 15.04.2016 г. в сградата на МЗХ.
В състава на работната група са включени представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, ДФ "Земеделие, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Лесотехнически университет, Института за гората както и редица неправителствени организации, сред които и Съюза на лесовъдите в България. Като представител на СЛБ участва председателя на съюза проф. Иван Палигоров.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече