Вестник

Вестник "Българска гора" - 2017 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
От 27 септември до 1 октомври в Майнц, Германия се проведе XIX конгрес на Съюза на европейските лесовъди (UEF). В него взеха участие 49 делегати на организации от 14 страни в Европа, които представляват над 120 000 лесовъди от континента.
Няма съмнение, че лесовъдската колегия е изправена пред огромно предизвикателство- съхнат иглолистните гори в България. Най- тревожен е проблемът в Южна България- Родопите, Осоговската планина, Средногорието, част от склоновете на Стара планина. До неотдавна се смяташе, че съхненето е проблем...
Официално бе открита 93-ата Седмица на гората. Тържественото честване започна с изпълнението на гайда на Николая Никова - студентка от ЛТУ и солистка на оркестър "100 каба гайди".
На 1 март в Лесотехническия университет се проведе редовно Общо събрание на СЛБ. Присъстваха 38 от общо 50 делегати. Водещ на събранието бе д-р инж. Анна Петракиева- зам.-председател на СЛБ, а протоколът води инж. Боян Бояджиев- секретар на Съюза.
В ръководството на СЛБ смятаме, че усилията за запазване на единството на колегията продължават да са най-важната задача, която ще оказва влияние и върху действията на ръководството през следващите години. В своята история лесовъдската колегия е надживяла и се е справила с много предизвикателства.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече