Новини

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите, в който СЛБ участва активно, е публикуван на интернет страницата за Портала обществени консултации към Министерски съвет на 21.11.2018 г. -  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече