Структура


Съюзът на лесовъдите в България е доброволна независима обществено - професионална организация, която има свой Устав и Платформа за национална горска политика. Като неправителствена организация СЛБ има за цел да бъде независим обществен гарант за защита на националните интереси при осъществяването на горската политика и работи за утвърждаване на авторитета и правата на българския лесовъд. СЛБ, съгласно приетия нов Закон за юридическите лица с нестопанска цел е регистриран съдебно и има законно приет устав. Според устава структурата на СЛБ е: Общо събрание, Управителен съвет, Регионални съвети - 16 броя, Дружества по региони - 151 с над 3500 съюзни членове.

СЛБ подържа делови контакти с всички неправителствени организации в България свързани с опазването на околната среда.

СЛБ е член на Европейския съюз на лесовъдите.

Ръководство и ръководни органи

На провелия се на 4 декември 2019 год. Конгрес на Съюза не лесовъдите в България за председател на СЛБ беше преизбран проф. д-р Иван Палигоров.

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда".
Защитава дисертация за "кандидат на икономическите науки" (сега доктор) в УНСС през 1991 година. От 1985 до 1988 г. работи в ГС - Чехльово, ГСК - Пазарджик. От 1988 г. е редовен аспирант, от 1990 г. е асистент, от 1992 г. - главен асистент, от 1997 г.- редовен доцент в Катедра "Управление на ресурсите и природоползването" на ЛТУ, а от 2012 г. е професор в Лесотехнически Университет. От 1998 г. е зам.-декан, а от 2003 до 2011 г. - декан на Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ.

Специализирал е в Австрия, Чехия, Гърция, Испания, Германия и Обединеното Кралство. Автор и съавтор е на над 130 публикации, 12 книги - учебници, ръководства, монографии и наръчници, както и на 34 научно - изследователски проекта. Представител е на България в международния екип от специалисти в областта на горската политика в страните от Централна и Източна Европа, към ФАО на ООН. Член е на Съюза на лесовъдите в България от 1990 г., а на Управителния съвет - от 1996 г. От 1998 до 2000 г. е зам.- председател на СЛБ.


От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече