Новини

Лесовъд на годината 2020

По време на официалнана церемония, която беше организирана в ДЛС Тракия, Председателя на Съюза на лесовъдите в България - проф. Иван Палигоров връчи наградите на носителите на призовете "Лесовъд на годината" и неговите подгласници, "За цялостен лесовъдски принос" и "За значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия“

Носители на призовете за 2020 година са:

Инж. Съби Димитров - директор на Държавно горско стопанство – Златоград стана „Лесовъд на годината“

За негови подгласници бяха определени:

Инж. Здравка Дейкова – зам.-директор на Регионална дирекция по горите - Варна

Инж. Веска Стойнева – началник отдел в Североизточно държавно предприятие

Инж. Петър Мирчев - директор на Държавно горско стопанство – Родопи

С носител на приза „За цялостен лесовъдски принос” бе удостоен инж. Илия Симеонов от Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян

Награда „За значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия“ се присъжда на Юлия Събчева – журналист в списание „Гора“ и д-р инж. Светлозар Михайлов, автор на книга за лесовъдите в Благоевградския край

Наградените бяха удостоени с грамоти и плакети на Съюза на лесовъдите в България, както и от името на министъра на  земеделието, храните и горите, г-жа Десислава Танева и грамоти и плакети на Изпълнителна агенция по горите.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече