Новини

ВАЖНО ! Превод на членски внос за СЛБ

Уважаеми членове на Съюза на лесовъдите в България,

Поради въведени промени в политиката на ДСК, моля да превеждате членския внос за СЛБ чрез easypay.bg по сметката на Съюза.

Благодарим за прояветното разбиране!

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече