Новини

XVIII Конгрес на Съюза на европейските лесовъди

Осемнадесетият редовен конгрес на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) за избор на членове на президентството през следващия мандат се проведе през периода 27 - 31 август 2013 г.  в гр. Саариселка, Финландия.
В работата на конгреса взеха участие 68 представители от 14 Европейски държави, от които 51 с право на глас.  
Приветствия към делегатите в конгреса бяха направени от Хакан Нистранд (Финландия) - Президент на СЕЛ; Хейки Гранхолм – представител на Министерството земеделието и горите на Финландия, и Мария Гафо  Гомез-Замалоа - служител в Главна дирекция „Развитие на земеделието и околната среда“ към Европейската комисия, която представи и „Развитието на горската политика на ЕС“.
Програмата на конгреса през първия следобед беше посветена на семинар на тема „Многофункционално използване на горите отвъд арктичния кръг“.
От страна на домакините презентации бяха направени от Юрки Кангас - генерален директор на „Метсахалитус“ - държавното предприятие за стопанисване на държавните гори във Финландия и д-р Микко Хипонен – представител на Финландския горски изследователски институт (МETLA), Рованиеми.
От страна на Европейските страни – членки, спецификите на многофункционалното стопанисване на горите бяха представени от Роберт Нор (Германия), Ерве Немоз-Ражо (Франция) и проф. д-р Иван Палигоров (България).

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече