Новини

Проект на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България 2013-2020

На 25.04.2013 г. в сградата на МЗХ ще се проведе последното заседание на работната група за разработване на Националната стратегия за развитие на горския сектор в България 2013 -2020 г.

Текста на проекта на НСРГС може да намерите тук.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

проф. Иван Палигоров Председател

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече