Вестник

Вестник "Българска гора" - 2020 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България
Извънредното положение отмени Седмица на гората 2020 И тази година Седмица на гората по традиция беше подготвена за първата цяла седмица на април 6-12. Мотото „Създай, отгледай, предай“ позволи програмата да отрази освен провеждането ѝ за 95-ти път, но и откриването да бъде в Кърджали, един от районите – нагледен пример за постиженията на лесовъдската колегия и обществеността в залесяването и овладяването на ерозията и пороите. Отмяната на седмица на гората в историята на нашето горско стопанство е трета – не се провежда през последните две години от Втората световна война.
Пред вас е първи брой на в. „Българска гора“ за 2020 г., което означава че изданието пак е сред колегията. И през тази година то ще продължи своята мисия да ви запознава с най-актуалното от горския отрасъл. На страниците на вестника ще се отразяват не само успехите, но и усилията на българските лесовъди за постигане на така желания горскостопански напредък в нашата страна.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 77 / 2020

Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България

Последни новини

09.12.2020

Декларация на Съюза на лесовъдите в България относно необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите.

+ Прочети повече