Вестник

Вестник "Българска гора" - 2021 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
На 16 декември 2020 г. в Големият колегиум на Министерство на земеделието, храните и горите бяха връчени наградите "Лесовъд на годината" за 2019 г. Епидемичната обстановка наложи отлагането на традиционната церемония по връчването на престижното професионално отличие по време на официалното откриване на Седмижа на гората.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

15.12.2021

Ведомството трябва да бъде първостепенен регулиращ /административен и контролен орган от една страна и от друга – като собственик и управляващ държавните гори.

+ Прочети повече