Вестник

Вестник "Българска гора" - 2019 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
120 години горски печат у нас е забележително събитие, зашото за повече от век той отразява не само развитието на горското дело, но и най-значимото от живота на лесовъдскат колегия.
Наближава Седмицата на гората - този прекрасен горски празник, преборил се с историческите превратности, но успял да се превърне в повод за признателност към българския лесовъд и всички горски труженици, дали макар и частица от своя живот в името на горското дело.
С този брой вестник "Българска гора" навлиза в своята петнадесетгодишнина. Изданието продължава да развива своята плодотворна дейност, да бъде трибуна и да отразява успехите и усилията на лесовъдската колегия за обсъждане на проблеми и предложения за по-нататъшното развитие на горскостопанската практика и наука.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 77 / 2020

Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България

Последни новини

09.12.2020

Декларация на Съюза на лесовъдите в България относно необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите.

+ Прочети повече