Вестник

Вестник "Българска гора" - 2016 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Националното съвещание, посветено на стопанисването на издънковите дъбови гори, се състоя от 8 до 10 ноември. Мероприятието се организира от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, с участието на зам.-министъра на земеделието...
От 22 до 25 септември в гр. Нодебо, Дания, се проведе XX годишна среша на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ). Домакин на събитието бе Колежът по горско стопанство и лнадшафт към Университета в Копенхаген.
Тази година официалното откриване на Седмицата на гората бе в Стара Загора. На 4 април лесовъдската колегия от цялата страна се събра пред сградата на Общината, за да отбележи за 91-и път своя професионален празник, под мотото "Подобри гората".
На 28-29 януари в Кюстендил бе проведена Национално конференция с международно участие "Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори"- съвместна инициатива на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
След резултатите от дейността на ръководството на Съюза през миналата година трябва да се откроят усилията за запазване на единството на колегията, които ще продължат и през следващата година.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече