Новини

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 72 / 2019

120 години горски печат у нас е забележително събитие, зашото за повече от век той отразява не само развитието на горското дело, но и най-значимото от живота на лесовъдскат колегия.

Последни новини

27.10.2019

Управителният съвет на Съюза на лесовъдите в България определи датата, нормата на представителност и дневният ред на Общото събрание

+ Прочети повече