Новини

БЪЛГАРИЯ – ДОМАКИН НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛЕСОВЪДИ

Домакини на тазгодишната среща на Съюза на европейските лесовъди бяха българските лесовъди, която се проведе от 9 до 12 октомври в Несебър с участието на 14 организации от 11 държави.
Новината е, че България ще бъде дом на обновения сайт на Съюза на европейските лесовъди. Управителния съвет на СЕЛ, избра българска фирма да осъвремени и обнови страницата на СЕЛ, както и да поеме нейното бъдещо поддържане. След успешно разработената и издадена у нас през 2013 г. книга за 55-годишната история на Съюза, решението на УС е поредното доказателство за успешното досегашно сътрудничество с нашата страна, положителния имидж и доверие които България е изградила сред лесовъдите на Европейско ниво.
Годишната конференция на СЕЛ бе открита от президента на организацията Михаел Диимър, който отбеляза: „Днешното време отправя към лесовъдите значителни предизвикателства. Глобалните промени на климата предизвикват дебати по отношение на политиката за горите на международно ниво и за процесите за развитие на лесовъдството.Съюзът на европейските лесовъди представлява европейската лесовъдска общност, като допринася за обмяна на опит и провеждането на обсъждания на европейско ниво.”.
На откриването присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов и изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев, които впоследствие изнесоха и презентации.
доц. Костов прочете приветствие от името на министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Гостите от Европа бяха приветствани и от инж. Пейчо Върбанов – директор на Югоизточно държавно предприятие – Сливен. От името на кмета на община Несебър Николай Димитров гостите приветства зам.-кметът Иван Гургов. От името на председателя на Асоциацията на общинските гори  Живко Тодоров  поздравителен адрес поднесе изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов.

 

 

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече