Новини

БЪЛГАРИЯ – ДОМАКИН НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛЕСОВЪДИ

Домакини на тазгодишната среща на Съюза на европейските лесовъди бяха българските лесовъди, която се проведе от 9 до 12 октомври в Несебър с участието на 14 организации от 11 държави.
Новината е, че България ще бъде дом на обновения сайт на Съюза на европейските лесовъди. Управителния съвет на СЕЛ, избра българска фирма да осъвремени и обнови страницата на СЕЛ, както и да поеме нейното бъдещо поддържане. След успешно разработената и издадена у нас през 2013 г. книга за 55-годишната история на Съюза, решението на УС е поредното доказателство за успешното досегашно сътрудничество с нашата страна, положителния имидж и доверие които България е изградила сред лесовъдите на Европейско ниво.
Годишната конференция на СЕЛ бе открита от президента на организацията Михаел Диимър, който отбеляза: „Днешното време отправя към лесовъдите значителни предизвикателства. Глобалните промени на климата предизвикват дебати по отношение на политиката за горите на международно ниво и за процесите за развитие на лесовъдството.Съюзът на европейските лесовъди представлява европейската лесовъдска общност, като допринася за обмяна на опит и провеждането на обсъждания на европейско ниво.”.
На откриването присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов и изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев, които впоследствие изнесоха и презентации.
доц. Костов прочете приветствие от името на министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Гостите от Европа бяха приветствани и от инж. Пейчо Върбанов – директор на Югоизточно държавно предприятие – Сливен. От името на кмета на община Несебър Николай Димитров гостите приветства зам.-кметът Иван Гургов. От името на председателя на Асоциацията на общинските гори  Живко Тодоров  поздравителен адрес поднесе изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов.

 

 

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече