Вестник

Вестник "Българска гора" - 2010 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Уважаеми членове на Съюза на лесовъдите в България, Уважаеми колеги, Към края си е още една година- 101-та от създаването на Съюза на лесовъдите в България. Висока е вероятността 2010-та да остане в историята на българското горско стопанство с приемането от Народното събрание и публикуването на новия Закон за горите- десети в най новата история на България.
Измина една година от избора на настоящите органи за управление на СЛБ. Сравнително кратък период, за който резултатите от дейността ни дават основание да сме убедени, че бихме могли да се справим успешно с предизвикателствата на тежкото време, в което живеем, особено ако се влага необходимото желание, търпение и постоянство както от ръководството на Съюза, така и от отделните дружества и членове.
В контекста на условията, в които живее днешното общество- глобална икономическа криза, очаквана с висока вероятност депресия, все повече и по-ясни признаци за промени в условията на средата, а в горското стопанство очертаващи се перманентни трудности с финансирането и осъществяването на най-важните горскостопански дейности, с още по-голяма сила се налага необходимостта да се преразгледат и преформулират принципите, които..
Това бе мотото на тазгодишната Седмица на гората, която отбелязва 65 години от първия Празник на залесяването в България. Националното честване се проведе в Пловдив. На пресконференцията журналистите бяха запознати от д-р инж. Любчо Тричков- началник на отдел в ИАГ, с цялостното състояние на горския сектор и извършеното през м.г. в областта на стопанисването,...
В края на януари и началото на февруари в страната се състояха три последователни срещи, на които бяха дискутирани промените в горското законодателство и бяха поставени алтуални за сектора въпроси. На 19 януари в Харманли се състоя колегиум на Изпълнителната агенция по горите с участието на зам.-министъра на МЗХ доц. Георги Костов.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече