Вестник

Вестник "Българска гора" - 2013 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Института за гората, създаден като държавна институция по горско опитно дело в България, на 1 октомври отбеляза в Големия салон на Българската академия на науките своята 85-а годишнина.
Осемнадесетият редовен конгрес на Съюза на европейските лесовъди(СЕЛ) за избор на членове на президентството през следващия мандат се проведе през периода 27-31 август в гр. Саариселка, Финландия. В Работата на конгреса взеха участие 68 представители на 14 европейски държави, от които 51 с право на глас.
Официалното откриване на Седмицата на гората, която се провежда за 88-и път и тази година премина под мотото "Гората и ние", бе на 1 април на централния площад на Благоевград. Домакинът на тържествата бе Югозападното държавно предприятие- Благоевград. В дните на Седмицата бяха отбелязани вековните юбилеи на четирите Дървани горски стопанства на предприятието- Разлог...
Изминаха три години от избора на настоящите органи за управление на СЛБ. Сравнително кратък период, но прегледът на резултатите от дейността ни дава основание да сме убедени, че бихме могли да се справим успешно с предизвикателствата на тежкото време, в което живеем, особено ако се влага необходимото желание, воля, търпение и постоянство както от ръководството на Съюза, така и от отделните дружества и членове.
В началото на 2012г. в Народното събрание бе внесен проект за Закон за ландшафта. Поради редица несъвършенства той е оттеглен. Според действащата у нас класификация има 78 вида ландшафти. Слабостта на законопроекта е в това, че не са посочени режимите за допустими дейности в различните ландшафти, не се третират горските ландшафти, а гората е основен елемент в природната картина на България.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече