Вестник

Вестник "Българска гора" - 2020 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
В условията на епидемична обстановка, ръководството на Съюза взе решение да свика неприсъствено заседание на Управилтелния съвет на СЛБ. В рамките на заседанието беше представен отчетът за дйността на Съюза през 2020, като едновремено с това беше взето и решение за провеждане на Общо събрание на СЛБ в началото на следващата календарна година - на 4 март 2021.
XIII годишна среща на Съюза на Европейските лесовъди За първи път в 60-годишната история на СЕЛ, годишното общо събрание на Съюза се проведе в по-различен формат - във виртуална средa. Световната пандемия Covid-19 оказа своето влияние и върху работата на европейските лесовъди.
Седмицата на гората разцъфтя в творчеството на децата на България
Извънредното положение отмени Седмица на гората 2020 И тази година Седмица на гората по традиция беше подготвена за първата цяла седмица на април 6-12. Мотото „Създай, отгледай, предай“ позволи програмата да отрази освен провеждането ѝ за 95-ти път, но и откриването да бъде в Кърджали, един от районите – нагледен пример за постиженията на лесовъдската колегия и обществеността в залесяването и овладяването на ерозията и пороите. Отмяната на седмица на гората в историята на нашето горско стопанство е трета – не се провежда през последните две години от Втората световна война.
Пред вас е първи брой на в. „Българска гора“ за 2020 г., което означава че изданието пак е сред колегията. И през тази година то ще продължи своята мисия да ви запознава с най-актуалното от горския отрасъл. На страниците на вестника ще се отразяват не само успехите, но и усилията на българските лесовъди за постигане на така желания горскостопански напредък в нашата страна.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече