Вестник

Вестник "Българска гора" - 2014 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Усилията за запазване на единството на колегията през изминалия мандат са най-важното, което определяше и трябва да определя целите на ръководството на СЛБ и през следващите години. През 105- годишната ни история като организация лесовъдската колегия е надживяла и се е справила с много предизвикателства.
Българските лесовъди бяха домакини на тазгодишната среща на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ), която се проведе от 9 до 12 октомври в Несебър с участието на 14 организации от 11 държави. Новината е, че България ще бъде дом на обновения сайт на Съюза на европейските лесовъди.
На 28 май в Министерството на земеделието и храните се проведе първото заседание на Консилтативния съвет(КС) за разработване, обсъждане и приемане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. (СПРГС 2014-2023г.).
Седмицата на гората, която тази година се чества за 89-и път от 7 до 13 април и премина под мотото "С богато наследство към отговорно бъдеще", бе официално открита на 1 април. Честта да открият празника се падна на Регионалната дирекция по горите в Бургас и Югоизточното държватно предприятие...
На свое заседание на 27 ноември 2013г. Министерският съвет прие Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020г., която отговаря на предизвикателствата пред българското горско стопанство в началото на ХХI век.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече